Wild Guns

Desarrollador Natsume
Compañía Natsume / Titus Software (EU) [SNES]
Diseño Shunichi Taniguchi
Música Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
Año 1994
Volver Inicio