Sega AM2

Personal Yu Suzuki, Toshihiro Nagoshi, Makoto Osaki, Hiroshi Kataoka
Origen Tokyo, Japón
Años en activo 1985-Actualidad
Volver Inicio